Każdy świadomy katolik na pewno dostrzega, że przyszło nam żyć w nie najłatwiejszych czasach. Nie ma miesiąca byśmy nie słyszeli o profanacjach kościołów i miejsc kultu religijnego, coraz częściej podważa się wartość ludzkiego życia, a na każdym kroku promowane są antywartości, mające na celu rozbicie instytucji rodziny. W kontrze do tych karygodnych postaw jest misja podejmowana przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Dlaczego warto wspierać ich działalność?

Wszystko rozpoczęło się w lipcu 1999 roku, kiedy to z inicjatywy m.in. Leonarda Przybysza, Sławomira Olejniczaka, Sławomira Skiby i Arkadiusza Stelmacha zostało powołane do życia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, a dwa lata później Instytut Ks. Piotra Skargi.

Od samego początku działalności obydwu organizacji towarzyszyło jedno, niezwykle ważne hasło: „Przebudźmy sumienia Polaków”. Co ono oznacza w praktyce? Zarówno Stowarzyszenie, jak i Instytut Ks. Piotra Skargi zostały powołane po to, aby promować i bronić podstawowych wartości naszej cywilizacji: tradycji, rodziny i własności.

Zawdzięczamy im wiele

Na przestrzeni lat obydwie organizacje niezwykle mocno angażowały się w obronę rodziny i molarności. Stawały w obronie obecności krzyża w przestrzeni publicznej, sprzeciwiały się legalizacji związków homoseksualnych, promocji rozwiązłości czy nachalnym próbom wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół.

Nie będzie żadnym nadużyciem, jeśli napiszę, że to właśnie dzięki organizacjom z Krakowa do dziś nie udało się usunąć krzyża z sali sejmowej, a związki homoseksualne w Polsce wciąż nie zostały zrównane z instytucją małżeństwa.

W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno Stowarzyszenie, jak i Instytut Ks. Piotra Skargi to organizacje skupiające katolików świeckich, działające wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców. Nie stoją za nimi żadni możni sponsorzy, a wszystkie inicjatywy organizowane są oddolnie, z potrzeby serca.

Niech przemówią liczby

To dzięki wielu Dobrodziejom udało się przeprowadzić wiele spektakularnych kampanii, jak np. rozprowadzenie 8871000 kalendarzy „365 dni z Maryją”, 2926400 różańców, 1051000 Cudownych Medalików czy ponad milion breloków z napisem „Nie wstydzę się Jezusa”.

Od początku działalności obie organizacje przeprowadziły już ponad 2000 różnych akcji, pikiet, konferencji czy protestów, które miały na celu obudzić uśpione sumienia wielu naszych bliźnich, a także zaangażować ich w obronę naszej wiary i tradycji.

Należy zaznaczyć, że w kampanie Stowarzyszenia i Instytutu Ks. Piotra Skargi regularnie angażuje się wiele naprawdę znanych osobistości między innymi: Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta, prof. dr hab. Andrzej Nowak, historyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Tomasz P. Terlikowski, publicysta Telewizji Republika, Mały Dziennik czy Michał Lorenc, kompozytor muzyki filmowej.

Ponadto Stowarzyszenie i Instytut współpracują także z kapłanami m.in. z Ks. dr prałatem Romanem  Kneblewskim, teologiem i proboszczem  Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy czy z Ks. Grzegorzem Śniadochem z Instytutu Dobrego Pasterza, którzy doceniająorganizacje za podejmowane inicjatyw służących pielęgnowaniu wartości chrześcijańskich i kultywowaniu polskiej tradycji.