Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi podsumowało akcję „Święty Benedykcie – broń mnie od złego!”. Połączenie idei propagowania Świętego Benedykta – szczególnie Egzorcyzm i Medalik św. Benedykta były dotąd w Polsce mało znane – wraz ze zbiórką środków finansowych na odbudowę klasztoru we włoskiej Nursji okazało się wyśmienitym pomysłem. Ojcowie benedyktyni w 2020 roku otrzymali środki od darczyńców z Polski a pod koniec roku zaprezentowali efekty renowacji świątyni, fasady i dzwonnicy.

Nursja, trzęsienia ziemi i starania o renowację

Wszystko wystartowało w 2019 roku. Założone przed 20 laty w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, które ma już doświadczenia w publicznych działaniach fundraisingowych (m.in. pomoc dla powodzian w 2010 r., wielka akcja ofiarowania Matce Bożej Fatimskiej kwiatów przez polskich katolików z lat 2019-2020, czy też inicjatywa budowy kaplic w Sudanie Południowym w tym samym czasie), odpowiedziało na prośby posługujących we Włoszech ojców benedyktynów, którzy opiekują się miejscem szczególnie mocno związanym z osobą Świętego Benedykta. Pochodzący z Nursji założyciel zgromadzenia ojców benedyktynów to święty przerastający swoją epokę. Nie chodzi tu jedynie o jego dzieła cudów i uzdrowień, czy też tytaniczną pracę, jaką wykonał dla rozwinięcia jakże wymagającego dla swych członków zgromadzenia benedyktyńskiego. Jego sława przeszyła Europę i nie przypadkiem to właśnie Patronem Europy obwołał go papież Paweł VI w 1964 roku.

Jak wygląda współczesność benedyktynów w kolebce tegoż zgromadzenia? Gigantycznym problemem stała się dla nich seria trzęsień ziemi z 2016 roku. Zniszczenia zabudowań były tak duże, że musieli oni opuścić klasztor i przenieść się na obrzeża miasteczka, gdzie odbudowują szesnastowieczny kościół. Wobec ogromu tragedii, jaka dotknęła Nursję i świątynie związane z Świętym Patronem Europy, konieczna była mobilizacja ludzi Kościoła. W Polsce wielką akcję pomocy dla zakonników z Nursji zorganizowało nasze Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi.

„Powód do radości”. Benedyktyni dziękują darczyńcom Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej

Najpierw zapadła decyzja o zaangażowaniu polskiego stowarzyszenia katolików świeckich w to dzieło. Następnie stworzono zarys inicjatywy. Akcja wsparcia finansowego została połączona z propagowaniem kultu Świętego Benedykta poprzez wydanie nowej edycji Medalika Św. Benedykta oraz propagowanie modlitwy – egzorcyzmu o jego wstawiennictwo. Jednym z nośników kampanii nazwanej „Święty Benedykcie, chroń mnie od złego” była strona internetowa, na której można było zamówić wspomniane przedmioty. Do połowy 2020 roku udało się zebrać środki niezbędne na przywrócenie do życia benedyktyńskich budynków, w tym szczególnie dzwonnicy i fasady kościoła. Efekty tych prac, które niedawno zostały zakończone, możemy oglądać na poniższych zdjęciach.

Benedyktyni Nursja - Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi
Budynek kościoła w Nursji prezentuje się już bardzo zacnie.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej dzięki ofiarności darczyńców wsparło prace remontowe.
Wnętrze kościoła również przyciąga pielgrzymów. Prace remontowe sfinansowali darczyńcy z Polski.

Przeor zakonu w Nursji Benedykt Nivakoff nie krył zadowolenia z takiego obrotu spraw. Benedyktyni w podzięce za ofiarność polskich katolików, którzy odpowiedzili na apel wystosowany przez Stowarzyszenie Piotra Skargi, odprawili w sumie 3 uroczyste Msze Święte.

Ponadto, warto też podkreślić liczne owoce przeprowadzonej przez na kampanii na polu krajowym. Dzięki Stowarzyszeniu Ks. Piotra Skargi, Medalik Świętego Benedykta oraz modlitwę – egzorcyzm przez wstawiennictwo tego świętego poznało ponad 485 tysięcy osób. Więcej informacji na temat tej akcji oraz zdjęcia z włoskiej Nursji można odnaleźć na stronie PiotrSkarga.pl.