Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, znane także jako SKCh, ma za zadanie przypominać Polakom o wartościach, które stanowiły fundament kształtowania naszej tożsamości narodowej i kulturowej przez wieki. Założone ponad dwie dekady temu stowarzyszenie nieustannie dąży do promowania i obrony podstawowych wartości chrześcijańskiej cywilizacji.

Sławomir Olejniczak, jako prezes stowarzyszenia, przewodzi tej misji z niezwykłym zapałem i determinacją. Współczesne wyzwania, takie jak kwestionowanie tradycyjnych wartości, czy atak na instytucję rodziny, tylko podkreślają znaczenie działalności SKCh i jego liderów, którzy podobnie jak Olejniczak, są gotowi stanąć na straży naszego dziedzictwa.

stowarzyszenie ks. piotra skargi
Siedziba Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi na krakowskim Kazimierzu.

Budzenie sumień i obrona tradycji

Stowarzyszenie Piotra Skargi nie tylko informuje Polaków, ale również budzi sumienia poprzez liczne inicjatywy, takie jak Marsze Dla Życia i Rodziny. Te marsze, zainspirowane podobnymi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych (przedstawiciele Stowarzyszenia byli na takim marszu w 2006 r. w Waszyngtonie), stały się w Polsce manifestacją poparcia dla wartości, takich jak ochrona życia ludzkiego i promocja tradycyjnego modelu rodziny.

Centralnym celem Stowarzyszenia jest kontrast wobec współczesnych paradygmatów, które często marginalizują lub wręcz przeciwdziałają wartościom chrześcijańskim. Z inicjatyw takich jak Marsze Dla Życia i Rodziny wynika przekonanie, że tradycyjne wartości nie tylko mają znaczenie, ale są również niezbędne dla zdrowia i pomyślności społeczeństwa.

Spojrzenie w przyszłość

W obliczu współczesnych wyzwań, Stowarzyszenie Piotra Skargi, dzięki zaangażowaniu i pasji ludzi takich jak Sławomir Olejniczak, pełni kluczową rolę w przypominaniu Polakom o ich korzeniach i wartościach, które kiedyś kształtowały nasz naród. Dzięki nim, mamy nadzieję, że chrześcijańskie dziedzictwo Polski będzie nadal trwało i rozwijało się w przyszłości.

Nie przypadkiem wspominamy tu o osobie prezesa Stowarzyszenia, gdyż S. Olejniczak należy do grona założycieli tej organizacji. Dla niej porzucił karierę akademicką i inne specjalności. Dziś może z satysfakcją pokazywać owoce kontrrewolucyjnego dzieła w Polsce. Wszak Stowarzyszenie Piotra Skargi współcześnie ma za sobą rzeszę kilkuset tysięcy wspierających darczyńców oraz ponad milion czytelników w skali miesiąca, jeśli chodzi o cyfrowe media Stowarzyszenia, takie jak “Przymierze z Maryją” czy portal PCh24.pl.